MS-LIŠKA
MS-LIŠKA

Organizace dne

 

7,00 – 8.15Příchod dětí, volné hry a činnosti
8.15 – 9.15Ranní kruh, tělovýchovná chvilka, komunitní kruh
9.15 – 9.30Hygiena, přesnídávka
9.30 - 11.30Příprava na pobyt venku, pobyt venku
11.30 - 12.00Hygiena, oběd, čištění zubů, rozchod dětí po obědě domů
12.00 - 12.30Ukládání dětí na lehátko, četba pohádky
12.30 - 14.00Klid na lůžku, spánek
14.00 - 14.30Převlékání, hygiena, odpolední svačina
14.30 –15.30Volné hry, činnosti podle přání dětí, rozcházení dětí