Aktuality

Poplatky MŠ

P o p l a t k y :

 

 

 Zápisné:  Jednorázový nevratný poplatek ve výši 500,- Kč, splatný při zápisu dítěte do zařízení.

 

Š k o l n é:

 

·         Základní  školné                  denní  docházka                        7,00 – 15,30h                    3 000,- Kč/měsíc

 

(při 20 pracovních dnech /měsíc a docházce od 7,00-15,30h náklady cca 17,50Kč/á hod)

 

·         Zvýšené   školné                 denní docházka prodloužená   7,00 - 17,00(18,00) h          3500,- Kč/měsíc 

 

·         Omezená docházka             6- 15 dnů/měsíc včetně           7,00 – 15,30h                        230,- Kč/den

 

·         Omezená docházka             1 -  5 dnů/měsíc včetně            7,00 –15,30h                        250,- Kč/den

 

·         Druhý sourozenec               denní  docházka                       7,00 - 15,30h                       2000,- Kč/měsíc

 

·         Druhý sourozenec               docházka  6-15 dnů                  7,00 -  15,30h                       160,- Kč/den

 

·         Druhý sourozenec               docházka  1– 5 dnů                   7,00 – 15,30h                       210,- Kč/den

 

·         Dvojče                                 denní docházka                         7,00 –15,30h                      1000,- Kč/měsíc

 

 

Pozn.: Docházku lze dohodnout také zcela individuálně – podle časových potřeb a možností rodičů

 

 

 

S t r a v n é :

 

·         Základní  doba  pobytu               7,00 – 15,30 h         ( svačina – oběd – svačina )                   55,- Kč/den

 

·         Prodloužená  doba  pobytu         7,00 – 17,00 (18 )h  ( svačina –oběd - svačina –II. svačina ) 60,- Kč/den

 

·         Zkrácená doba  pobytu               7,00 – 12,30 h          ( svačina - oběd )                                   50,-Kč/den                                

 

Odhlášení stravy:

 

První den absence je možné stravu odebrat po dohodě v době oběda. Další dny bude dítě ze stravy do odvolání odhlášeno.

 

Poplatkyje možno platit v hotovosti v kanceláři školky nebo bezhotovostním převodem na účet číslo:

 

2109737611 /2700

 

 vždy do 25. dne předcházejícího kalendářního měsíce. Dojde-li k neuhrazení platby v termínu, je mateřská školka oprávněná nabídnout místo dalšímu zájemci. Uhrazené školné je nevratné. V případě absence je

 vratný poplatek za řádně odhlášenou stravu.